Wednesday, Feb 20th

Last update08:09:31 AM GMT

Kursevi

  • PDF

Predškolske grupe

 

2 x 45 min. nedeljno u grupi od 5-6 polaznika

Rad sa decom od 5-7 godina se zasniva se na velikom broju raznovrsnih aktivnosti predviđenih programima stranih izdavača za učenje engleskog jezika kao stranog jezika (LONGMAN).

Pored pomenutih aktivnosti, predavač uvodi dodatnu literaturu u skladu sa sposobnostima i veštinama predmetne grupe (npr. poznate bajke na engleskom koristeći audio-vizuelna sredstva i druga učila). Akcenat je na približavanju i što lakšem prihvatanju stranog jezika.

 

Primena pomoćne literature: Games / Igre


Junior courses (7-11 god.)

Ovaj stepen je potpuno prirodan i logičan nastavak prethodnog nivoa jer su deca već pripremljena da misle na stranom jeziku. Uvodi se i pisanje dinamikom koja je fizički i intelektualno prilagođena sastavu i starosti grupe. 

Postoji mogućnost polaganja međunarodnih ispita:

Starters – Poletarci

Movers – Letači

Flyers – Pilot


POČETNI 1 (ZERO BEGINNER)

Usvajanje najosnovnijih komunikacijskih veština, razumevanja i govora, uspostavljanje osnovnog vokabulara, osnove gramatike, sastavljanje, pisanje, razumevanje prostih rečenica.

Trajanje kursa: 72 časa


POČETNI 2 (FALSE BEGINNER)

Proširivanje svakodnevnog vokabulara kroz govor, čitanje, pisanje i slušanje. Usvajanje složenih gramatičkih celina.

Trajanje kursa: 72 časa


OSNOVNI

Ovim nivoom se potvrđuje da je savladan osnovni nivo svakodnevnog pisanog i govornog jezika. Namenjen je polaznicima koji vladanju jezičkim veštinama engleskog jezika na osnovnom nivou, potreban je prilikom putovanja u zemlje engleskog govornog područja. 

Trajanje kursa: 72 časa


NIŽI SREDNJI (PET)

Položen PET ispit ukazuje na to da je student savladao jezik u toj meri da može da se snađe u očekivanim situacijama u društvu i na poslu u engleskom govornom okruženju. PET proverava i poznavanje gramatike i rečnik, pored toga procenjuje sposobnosti polaznika da se sporazumeva na engleskom jeziku u realnim životnim situacijama.

  Trajanje kursa:  72 časa


VIŠI SREDNJI (FCE)

Od polaznika na ovom nivou se očekuje da mogu da rade ili studiraju i da se, kao turisti, lako snađu u zemljama engleskog govornog područja. 

Ovaj sertifikat je prihvaćen kao dovoljna potvrda znanja jezika prilikom zapošljavanja i za neke studije širom UK, kao i u svetu.

Trajanje kursa: 72 časa


VIŠI (ADVANCED)

Od polaznika na ovom nivou se očekuje da se samouvereno snalaze u većini situacija u društvu, na poslu i na studijama u zemljama engleskog govornog područja. CAE je sertifikat koji priznaju skoro svi univerziteti i koledži u Britaniji, kao i mnogi drugi u svetu, prihvataju ga i poslodavci

CPE – Certificate of Proficiency in English

Na ovom nivou se očekuje od polaznika posedovanje jezičkih veština koje odgovaraju jezičkim veštinama na svom maternjem jeziku. Ukratko kandidati treba da su jezički spremni da komuniciraju u svim engleskim govornim situacijama. Treba pomenuti i to da CPE predstavlja onaj nivo znanja koji se prihvata prilikom postdiplomskih studija i drugih vrsta akademskog usavršavanja u Engleskoj i u drugim zemljama sveta.


  Klasifikacija prema zajedničkom Evropskom jezičkom okviru - CEF*

CEF Nivo

 

Deca

Tinejdžeri

Odrasli

A1

Početni 1

 

A1

Početni 2

 

 

Niži osnovni

 

A2

Osnovni

 

 

B1

Niži srednji

 

 

B2

Srednji

 

 

 

Viši srednji

 

 

C1

Viši

 

 

 

Cambridge ESOL Certificates

 

 

 

A2

KET

 

B1

PET

B2

FCE

 

C1

CAE

 

C2

CPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europian Common Framework of Reference for Languages  

Utisci

Učenje u L.A. OXFORD školi je kao dobar provod sa prijateljima subotom uveče.

  • Marija Pejic

Došla sam u L.A. OXFORD jer su mi je prijatelji preporučili kao najbolju školu engleskog jezika u Subotici.

  • Dragana Rajic

Junior Exams

 

Testiranje kandidata

Nagrade

  • University of Cambridge ESOL Examinations - Big Breakthrough 2007
  • University of Cambridge ESOL Examinations - Big Breakthrough 2009
  • British Council Serbia - L.A. Oxford - Bronze Member

Lokacija

Socijalne mreže

Kontakt

  • Adresa: Vase Stajića 9/1, Subotica
  • Tel: +381(0)24552572

 

You are here